Optimera pixelgrafik för trycket

Pixelgrafik är flerfärgade bilder eller foton som består av enskilda pixlar (bildpunkter). Pixlarna är ordnade i ett raster, därav beteckningen ”rastergrafik”. Varje pixel har tilldelats färginformation och tillsammans skapar de bilden. Hos Spreadshirt används pixelgrafik som tryckförlaga för digitaltryck. Följ dessa tips för att vi ska kunna uppnå ett så perfekt tryckresultat som möjligt med din grafik:

Krav på ditt pixelgrafik

 • Filformat PNG, JPG, BMP eller GIF
 • Filstorlek högst 10 MB
 • Bildupplösning minst 200 dpi
 • Högst 4 000 x 4 000 pixlar
 • Motivet är frilagt

Kraven på postermotiv hittar du här.

Optimera bildupplösningen

Foton eller grafik i formatet PNG, JPG, GIF eller BMP består av pixlar (bildpunkter) som ordnats som ett raster, vilka har tilldelats färginformation. Antalet pixlar i bredd och höjd bestämmer senare även storleken på trycket.

Vi trycker textilier med 200 dpi. Förkortningen dpi, som står för dots per inch (punkter per tum), ger även information om bildpunkternas täthet. En 1 000 pixlar bred grafik, som trycks med 200 dpi, ger till exempel ett 12,7 cm brett motiv. En 2 000 pixlar bred grafik ger ett 25 cm brett motiv osv.

Ett motiv med låg pixelbredd eller -höjd (t.ex. 800 x 600 pixlar) kan därmed inte förstoras utan kvalitetsförlust (till ungefär 12 x 10 cm eller mer). Trycket skulle troligtvis se oskarpt och suddigt ut på grund av pixlarna som ”saknas”. Ladda därför upp motiv med tillräcklig upplösning och pixelantal. Vi rekommenderar 200 dpi och högst 4 000 x 4 000 pixlar för att inte överskrida den maximala filstorleken på 10 MB.

Ta bort oönskade bakgrunder (frilägga motivet)

Ofta vill man trycka ett utskuret motiv från ett foto eller en bild och inte bakgrunden. Då räcker det inte att göra bakgrunden vit, eftersom en vit yta då också trycks, som syns både på färgade och vita produkter. Bakgrunder måste vara transparenta för att de ska ignoreras av vår skrivare. Frilägg därför ditt motiv i ett grafikprogram och spara det som PNG. Kanske hjälper följande anvisningar för att ta bort motivbakgrunden i Photoshop:

 1. Öppna din pixelgrafik i Photoshop.
 2. Välj verktyget ”trollstav”.
 3. Välj med trollstaven ut det område som ska tas bort, t.ex. bakgrunden.
 4. Ta bort urvalet (med ”Radera”).
 5. Upprepa processen tills bakgrunden är helt borta.
 6. Se nu till att alla områden på bakgrunden verkligen har tagits bort. Förstora vyn för att se om små pixelgrupper har blivit kvar på kanterna. Ta i så fall bort dessa.
 7. Spara den frilagda grafiken i formatet PNG. Om formatet inte finns som alternativ när du sparar, ändrar du färgområdet under ”Bild -> Läge” till RGB-färgområdet. Detta är viktigt eftersom några filformat, t.ex. JPG, inte känner igen några transparenta ytor och ger den frilagda bilden en vit bakgrund igen när du sparar den.

Lösa upp färgövergångar

Digitala skrivare arbetar på liknande sätt som bläckstråleskrivare: Tryckfärgen sprutas direkt på produkten. För att uppnå en så hög färgåtergivning som möjligt för motivet sprutas först ett vitt lager på färgade produkter som underlag. Om ditt motiv har färgövergångar som blir transparenta på kanterna, kan det vita underlaget skina igenom på mörka produkter. För att förhindra detta använder du verktyget ”Lös upp” i ditt grafikprogram. Avancerade användare kan även använda funktionen ”Gitter”.

Ta hänsyn till färgskillnader i CMYK- och RGB-läget

På skärmen verkar färgerna ofta mer lysande än på den färdigtryckta T-shirten. För att färgerna på din tryckta T-shirt ska verka lika intensiva som på skärmen kan du försöka med följande:

 • Ställ in kontrasterna på din grafik särskilt högt och höj färgmättnaden. Du kommer att se att ”för mycket” modifieras i tryckresultatet.
 • Ladda alltid upp din grafik i RGB-läget. Våra programvarusystem arbetar med detta färgområde, och därför kan man förvänta sig mindre färgavvikelser med RGB-filer än med CMYK-filer.

Läs mer om färgernas olika verkan på skärm och T-shirt.

Var din fråga inte med?

Kontakta oss