Upphovsrätt

Upphovs-, varumärkes- och nyttjanderätt

Spreadshirt erbjuder en automatisk service för att designa och sälja individuella merchandisingartiklar. Merchandisingartiklar och gratis webbutiker kan designas, redigeras och erbjudas av butikspartnern själv.

Butiksinnehavaren är enligt Spreadshirts allmänna villkor förbjuden använda denna service till att gestalta, erbjuda eller sälja merchandisingartiklar som bryter mot tredje parts upphovs-, varumärkes- och nyttjanderätt.

Eftersom Spreadshirt till största delen erbjuder automatisk service kan inte sprd.net AG utesluta att sådana rättigheter då och då bryts av enskilda butiksinnehavare.

sprd.net AG stödjer med omfattande åtgärder rättighetsinnehavare till skydd av deras intressen, men är också beroende av deras hjälp. Därför ber Spreadshirt alla rättighetsinnehavare att omedelbart meddela ett eventuellt brott vid en befogad misstanke.

Enligt de allmänna villkoren har Spreadshirt rätt att direkt ta bort innehåll (grafik, logotyper, text etc.) som bryter mot upphovs-, varumärkes- eller nyttjanderätten. I en separat visad upphovsrättsbestämmelse som måste accepteras före ett motiv laddas upp, hänvisas butiksinnehavaren till en kontroll av eventuella rättigheter som tredje part har.

Om du tror att en användare av vår service har brutit mot nyttjanderätter anmäler du detta till vår rättsavdelning.

Tack för din hjälp!

legal@spreadshirt.net

Var din fråga inte med?

Kontakta oss