Dataskydd

Spreadshirts integritetspolicy

Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats. Nedan informerar vi dig utförligt om behandlingen av personuppgifter vid användningen av vårt utbud:

 • 1. Vem ansvarar för behandlingen av uppgifter?
 • 2. I vilken omfattning behandlas personuppgifter?
 • 2.1 Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats
 • 2.2 Beställningar på Spreadshirt/användarkonto
 • 2.3 Spreadshirts partner: butiksinnehavare och designer på marknadsplatsen
 • 2.4 Kommunikation med Spreadshirt
 • 2.5 Behandling av uppgifter för webbanalys
 • 2.6 Marknadsföringsåtgärder på Spreadshirt
 • 2.7 Användningsbaserad onlinereklam
 • 2.8 Behandling av personuppgifter vid användning av vår mobilapp för partner
 • 2.9 Deltagande i enkäter
 • 3. Vilka rättigheter har jag?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till dig som person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller användarbeteende.

1. Vem ansvarar för behandlingen av uppgifter?

Tjänsteleverantör och ansvarig för behandlingen av personuppgifter är sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland (nedan kallat ”Spreadshirt”). Du når oss på följande kontaktuppgifter:

Telefon: + 49 (0) 341 25 049 946
Fax: +49 (0) 341 59 400 5499
E-post: privacy@spreadshirt.net

Vårt externa dataskyddsombud når du på adressen ISiCO Datenschutz GmbH, Am Hamburger Bahnhof 4, 10557 Berlin, Tyskland, via e-post på berlin@isico-datenschutz.de.

För viss behandling av uppgifter är butiksinnehavarna ensamt ansvariga eller ansvariga tillsammans med oss. Närmare information finns i det aktuella avsnittet om behandlingen av uppgifter. Butiksinnehavarnas namn och kontaktuppgifter anges i respektive butiks utgivningsinformation.

2. I vilken omfattning behandlas personuppgifter?

2.1 Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

a) Loggfiler

Vid användning av Spreadshirts webbplats i informationssyfte endast, när du alltså inte anmäler dig, registrerar dig eller överför information i övrigt för användning av webbplatsen, samlar vi in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Dit räknas i synnerhet:

 • IP-adress,
 • datum och tid för förfrågan,
 • tidszonsskillnad mot GMT (Greenwich Mean Time),
 • namnet på den begärda filen,
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • datamängd som överförts,
 • sidan som du besöker oss från,
 • ditt operativsystem och dess gränssnitt,
 • din webbläsartyp och webbläsarens språk och version,
 • ett meddelande om genomförd begäran.

Uppgifterna är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig. De utvärderas dessutom för att göra webbplatsen användarvänlig och garantera stabilitet och säkerhet. För detta använder vi delvis de externa leverantörerna av webbtjänster Akamai Technologies, Inc. och Amazon Web Services, Inc. I händelse av att uppgifter då även överförs till USA har båda leverantörerna förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Cookies och liknande tekniker

Dessutom använder vi även så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler, som knyts till din webbläsare och sparas på din enhet. Via dem mottar det ställe som sätter cookien viss information, som inställningar eller uppgifter för utbyte med systemet. Det hjälper oss att göra webbplatsen mer användarvänlig och effektiv. Rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din enhet.

Vår webbplats använder följande typer av cookies:

 • Sessionscookies resp. tillfälliga cookies,
 • Långtidscookies resp. beständiga cookies,
 • Tredjepartscookies.

Sessionscookies sparar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan knytas till en delad session. Därigenom kan din enhet kännas igen när du återvänder till vår webbplats. På det sättet sparas t.ex. vissa inmatningar (som inloggningsinformation, språkinställningar) från dig så att du inte måste upprepa dem hela tiden. Sessionscookies raderas automatiskt när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Långtidscookies blir kvar tills vidare på din enhet så att vi kan känna igen din webbläsare vid nästa besök och vi t.ex. kan se vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Långtidscookies raderas automatiskt efter en fastställd tid, som kan variera beroende cookien.

Vid ett besök på våra webbsidor sparas även tredjepartscookies från våra partnerföretag på din enhet. Dessa cookies innehåller information om användningen av vår webbplats, t.ex. vilka webbsidor och produkter som besökts. Datainsamlingen sker i pseudonymiserad form genom tilldelning av ett identifikationsnummer, som inte förs samman med personuppgifter som du eventuellt har angett på annat håll hos oss.

Du kan alltid radera cookies i dina webbläsarinställningar eller förhindra att de sparas. Det sistnämnda fallet kan leda till att vår webbplats bara fungerar begränsat för dig. Vilka tekniker jämförbara med cookies som används hos oss och hur man kan invända mot användningen av cookies och andra tekniker hos enskilda tredjepartsleverantörer förklaras i de aktuella avsnitten i denna integritetspolicy.

2.2 Beställningar på Spreadshirt/användarkonto

a) När du vill beställa något i vår webbutik är det nödvändigt för ingåendet av avtalet att du anger de personuppgifter som vi behöver för genomförandet av beställningen. De uppgifter som är obligatoriska för avtalets genomförande är separat markerade, medan ytterligare uppgifter är frivilliga. Du kan antingen ange dina uppgifter en gång för beställningen eller skapa ett lösenordsskyddat användarkonto hos oss med din e-postadress, där dina uppgifter kan sparas återkalleligt för senare köp. Uppgifterna och användarkontot kan du när som helst avaktivera igen resp. radera via kontot.

För att förhindra obehörig åtkomst för tredje part till dina personuppgifter krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

Vi behandlar de uppgifter som du angett för att genomföra din beställning, inklusive t.ex. för en individuell kundservice. I samband med genomförandet av beställningen överför vi personuppgifter till våra produktionsföretag inom koncernen, till ett leveransföretag som vi har gett uppdraget och (förutom vid betalningssättet PayPal) till vår bank, ADYEN B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna (”Adyen”). Betalningsuppgifterna överförs krypterade direkt till Adyen.

Betalningen med betalningssättet PayPal genomförs av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (”PayPal”). Information om dataskydd på PayPal finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x.

Vid spårbara paketförsändelser överför vi dessutom dina beställnings- och adressuppgifter till parcelLab GmbH, Landwehrstraße 39, 80336 München, Tyskland för att möjliggöra en spårning av försändelsen och t.ex. informera dig om leveransavvikelser eller -fördröjningar.

För leverans av beställningar samarbetar vi med externa leveransföretag (t.ex. DHL). För genomförandet av den aktuella beställningen får dessa leveransföretag följande uppgifter av oss:

 • Mottagarens namn och leveransadress
 • Vid leverans till ett utlämningsställe: mottagarens postnummer
 • Eventuellt din e-postadress för att leveransföretaget ska kunna komma överens med dig om utdelningen av försändelsen.

Vi använder även dina uppgifter för indrivning av utestående fordringar. För detta använder vi KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 40, 20355 Hamburg, Tyskland eller EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg, Tyskland.

Rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter inom ramen för genomförandet av beställningen är artikel 6.1 första meningen b och f i den allmänna dataskyddsförordningen. På grund av handels- och skatterättsliga riktlinjer är vi skyldiga att spara dina beställnings-, adress- och betalningsuppgifter i tio år.

b) Vid beställningen genomför vi även via vår bank Adyen en kontroll för förebyggande av bedrägerier, där en geolokalisering genomförs med hjälp av din IP-adress och dina uppgifter stäms av med tidigare erfarenheter. Detta kan leda till att en beställning inte kan göras med det valda betalningssättet. Därigenom vill vi förhindra ett missbruk av det betalningssätt du angett framför allt av tredje part och skydda oss själva från betalningsinställelse. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Eftersom det handlar om en automatiserad beslutsprocess har du rätt att bestrida beslutet (i detta fall alltså avvisandet av ett visst betalningssätt) och få beslutet granskat av en person. Kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Observera att betalningssättet även kan ha avvisats på grund av ett skrivfel och du bör därför eventuellt kontrollera dina uppgifter en gång till under beställningsprocessen.

c) Under beställningen använder vi Google Maps Autocomplete, en tjänst från Google LLC (”Google”). Därigenom kan en adress som du börjar skriva kompletteras automatiskt, varigenom leveransfel undviks. Google genomför då delvis en geolokalisering med hjälp av din IP-adress och får information om att du har gått in på den aktuella undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i punkt 2.1. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto på Google och är inloggad. När du är inloggad på ditt Google-användarkonto knyts uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska ske måste du logga ut innan du anger din adress. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem (även när användare inte är inloggade) för reklamändamål, marknadsundersökningsändamål och/eller behovsanpassad utformning av den egna webbplatsen. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Du kan – gentemot Google – invända mot skapandet av sådana användningsprofiler. Mer information om ändamål och omfattning för Googles uppgiftsbehandling och om integritetsskydd finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. De bindande användarvillkoren för Google Maps/Google Earth finns här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Tredjepartsleverantörens information: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

d) I anslutning till en beställning behandlar vi dina beställnings- och adressuppgifter för att skicka ett personanpassat e-postmeddelande till dig, där vi ber dig att recensera våra produkter. Genom att få in recensioner vill vi förbättra vårt utbud och anpassa det enligt kundernas önskemål. Vi använder recensionsprogramvaran från eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland (”eKomi”). För ändamålet att skicka e-post om recensioner (och i händelse av att ett förliknings- resp. medlingsförfarande genomförs via eKomi efter en negativ recension) överförs e-postadress, namn, beställningsnummer, produkttyper och ett unikt ID för identifiering och skapande av en recensionslänk.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om dina uppgifter inte längre ska användas för detta ändamål kan du när som helst invända mot detta. Det räcker att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande eller skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges under punkt 1.

e) Vi använder även Google Kundrecensioner, en tjänst från Google Ireland Ltd. (”Google”), genom vilken vi får feedback om oss som säljare och om våra produkter. Därigenom kan vi förbättra vårt utbud och anpassa det till kundernas önskemål. Rättslig grund är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. I anslutning till en beställning kan du ge Google ditt samtycke till att använda din e-postadress för att få en recension. I händelse av att uppgifter då även överförs till en av Googles servrar i USA har Google LLC förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina uppgifter genom att klicka på avanmälningslänken i e-postmeddelandena från Google. Närmare information om ändamål och omfattning för Googles uppgiftsbehandling och om integritetsskydd finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Tredjepartsleverantörens information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: + 353 (1) 436 1001.

2.3 Spreadshirts partner: butiksinnehavare och designer på marknadsplatsen

a) Om du vill sälja motiv på vår marknadsplats eller driva en butik, är det nödvändigt för ingåendet av avtalet med oss att du öppnar ett lösenordsskyddat användarkonto med din e-postadress och anger ditt namn och din adress där. För utbetalning av ersättningar krävs det att du dessutom anger dina bankuppgifter eller dina PayPal-uppgifter och lämnar uppgifter om din skattestatus. All annan information som du eventuellt tillhandahåller oss vid användningen av kontot är frivillig. När användarnamnet bestäms finns det inget krav på att använda sitt riktiga namn. Du kan hantera och ändra uppgifterna i kontot. Du kan även avaktivera resp. radera dem eller hela användarkontot. Om uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet berörs av detta, lagras dessa eventuellt längre hos oss enligt handels- och skatterättsliga riktlinjer (standardtidsfristen är tio år). Vi behandlar uppgifterna för att genomföra avtalsförhållandet med dig, rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen b och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Den e-postadress du angett behandlar vi inom ramen för avtalsförhållandet även för att med ojämna mellanrum skicka information och tips om marknadsplatsen och dina butiker till dig via e-post (”nyhetsbrev för partner”). Vi använder ditt namn för att kunna göra e-postmeddelanden personliga. Vi kan även personanpassa information och tips som vi skickar till dig i dessa e-postmeddelanden i) på grundval av dina uppgifter och övriga aktiviteter i ditt användarkonto och/eller ii) beroende på vissa händelser under avtalsförhållandets löptid. Till exempel kan vi påminna dig om att fylla i tomma datafält. Vi kan skicka tips och förslag för skapandet av motiv om du har skapat ett användarkonto, men ännu inte laddat upp några motiv.

Uppgifterna överförs då till programvaruföretaget Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland (”Emarsys”), som genomför den tekniska leveransen på uppdrag av oss. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet för partner genom att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande, informera oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 eller ändra inställningen i nyhetsbrevsadministrationen (”Mitt konto” – ”Nyhetsbrevsinställningar”) i ditt användarkonto.

När nyhetsbrev för partner skickas utvärderar vi ditt användarbeteende med hjälp av Emarsys för att optimera utformningen. För utvärderingen innehåller e-postmeddelandena så kallade webbfyrar resp. spårningspixlar. Det handlar om bildfiler med en pixel, som upprättar en förbindelse med vår webbplats och på det sättet möjliggör en loggfilsanalys. Webbfyrarna knyts till de uppgifter som nämns i punkt 2.1 a och ett individuellt ID. De länkar som finns i e-postmeddelandet innehåller också detta ID. På det sättet kan vi till exempel se om och när ett e-postmeddelande öppnats och vilka länkar som öppnats. Uppgifterna sparas i 13 månader på Emarsys servrar och samlas in pseudonymiserat och deras ID sätts heller inte i samband med ytterligare personuppgifter här, så en direkt koppling till en person är utesluten. Du kan när som helst invända mot registreringen av användarbeteendet genom att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande, informera oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 eller ändra nyhetsbrevsinställningarna (”Kontoinställningar” – ”Prenumerationer på nyhetsbrev”) i ditt konto. Registreringen är inte möjlig om du har avaktiverat visningen av bilder i dina e-postinställningar. I detta fall visas inte nyhetsbrevet fullständigt och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du väljer att visa bilder manuellt sker den beskrivna registreringen.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a, b och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

c) Om du anger din adress i ditt användarkonto använder vi Google Maps Autocomplete, en tjänst från Google LLC (”Google”). Därigenom kan en adress som du börjar skriva kompletteras automatiskt. Detta hjälper oss med verifieringen av din adress, som vi gör av skatteskäl. Google genomför då delvis en geolokalisering med hjälp av din IP-adress. Vi använder dessutom Google Fonts för att förbättra användarupplevelsen i användarkontots partnerområde och Google Kalender för att informera dig om partnerrelaterade marknadsföringskampanjer mot kunder. Google får information via dessa tjänster och program om att du har gått in på den aktuella undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns under punkt 2.1. Detta sker oberoende av om du har ett användarkonto på Google och är inloggad. När du är inloggad på ditt Google-användarkonto knyts uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska ske måste du logga ut innan du anger din adress. Google sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem (även när användare inte är inloggade) för reklamändamål, marknadsundersökningsändamål och/eller behovsanpassad utformning av den egna webbplatsen. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Du kan – gentemot Google – invända mot skapandet av sådana användningsprofiler. Mer information om ändamål och omfattning för Googles uppgiftsbehandling och om integritetsskydd finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. De bindande användarvillkoren för Google Maps/Google Earth finns här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Tredjepartsleverantörens information: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

d) Genom att en butiksinnehavare aktiverar en Spreadshop inleds Spreadshirts behandling av personuppgifter. För att möjliggöra Spreadshirts behandling av uppgifter är butiksinnehavaren och Spreadshirt gemensamt personuppgiftsansvariga. Det gemensamma ansvaret sträcker sig dock bara till den behandling av personuppgifter för vilken butiksinnehavaren faktiskt bestämmer över ändamålen och medlen:

 • När butiksinnehavaren aktiverar en Spreadshop omfattar det gemensamma ansvaret endast insamlingen av personuppgifter från användare av denna Spreadshop.
 • Om butiksinnehavaren även integrerar en Spreadshop på sin egen webbplats sträcker sig det gemensamma ansvaret dessutom till överföringen av personuppgifter till Spreadshirt. Butiksinnehavarnas namn och kontaktuppgifter anges i respektive Spreadshops utgivningsinformation.

För behandlingen av personuppgifter genom köp i Spreadshop, genomförandet av beställningen och kundservicen förblir Spreadshirt ensamt ansvarig.

2.4 Kommunikation med Spreadshirt

a) Kontakt

När du tar kontakt med oss via kontaktformulär, brev, fax, e-post, sociala medier eller telefon behandlar vi de uppgifter du då anger för bearbetning av din förfrågan – endast i de fall det är tillåtet enligt lag vid kommunikation med företagare – för reklamändamål. För samordning och bearbetning av e-postmeddelanden använder vi programvaran från Sematell GmbH, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken, Tyskland, som därigenom får tillgång till uppgifterna. För samordning och bearbetning av förfrågningar via våra sociala mediekanaler Twitter, Facebook och Instagram använder vi förvaltningsprogramvaran från Hootsuite Media Inc., 5 East 8th Avenue, Vancouver, BC, Kanada. Europeiska kommissionen har fastställt att Kanada har en adekvat dataskyddsnivå. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om kontakten syftar till att ett avtal ska ingås är dessutom rättslig grund artikel 6.1 första meningen b i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Blogg

I vår blogg, där vi publicerar olika inlägg om teman som rör vår verksamhet, kan du lämna offentliga kommentarer. Din kommentar publiceras tillsammans med ditt angivna användarnamn. Vi rekommenderar att du använder en pseudonym i stället för ditt riktiga namn. Det är obligatoriskt att ange användarnamn och e-postadress, medan all annan information är frivillig. De behandlas i syfte att driva forumet. Vi behöver din e-postadress för att ta kontakt med dig om en tredje part skulle anmäla din kommentar som rättsstridig. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer när de anmäls som rättsstridiga av tredje parter. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

c) Forum

Vårt forum kan – förutom några få delområden – läsas utan att en inloggning krävs. Om du vill medverka aktivt på forumet under ditt egenvalda användarnamn, måste du logga in med inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto på Spreadshirt. För att öppna ett användarkonto på Spreadshirt krävs endast din e-postadress och ett lösenord. Vi behandlar dina aktiviteter (offentliga inlägg, privata meddelanden, gilla-markeringar, profilinformation, aktivitetsprotokoll) och din IP-adress för att driva forumet. Rättslig grund är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om du avaktiverar resp. raderar ditt användarkonto förblir dina offentliga inlägg synliga. Om du vill att dina offentliga inlägg ska raderas, kontaktar du oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. När du skriver en kommentar och i forumsinställningarna (under ”Preferences” – ”Emails” och ”Notifications”) kan du välja i vilka fall och i vilken omfattning du vill underrättas om nya aktiviteter i forumet via e-post. Du kan när som helst avanmäla dig från det, antingen i forumsinställningarna eller genom att klicka på den avanmälningslänk som finns i respektive e-postmeddelande.

2.5 Behandling av uppgifter för webbanalys

a) Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (”Google”). Google använder cookies (se punkt 2.1 b), som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Den information som genereras genom cookien om användningen överförs i regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på vår webbplats förkortas dock först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av oss kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att skapa fler tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning gentemot oss.

Den IP-adress som översänts inom ramen för Google Analytics från din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter av Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock informera om att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra registreringen av de uppgifter som cookien genererar och som avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att du laddar ned och installerar det insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Särskilt på mobila enheter kan du även förhindra registreringen av Google Analytics genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Google Analytics. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Därigenom vidarebehandlas IP-adresser förkortade, så att en koppling till en person kan uteslutas. Om de uppgifter som samlas in om dig har en koppling till person, utesluts de alltså direkt och personuppgifterna raderas därmed omgående.

Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. Vi använder även Google Analytics för att meddela våra butiksinnehavare begränsade uppgifter i aggregerad och anonymiserad form, t.ex. antalet besök i butiken och via vilken sida besöken kom (t.ex. Facebook eller Google). I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google LLC förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Rättsliga grunder för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: + 353 (1) 436 1001. Se även användarvillkoren (https://www.google.com/analytics/terms/se.html) och översikten över dataskydd (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) för Google Analytics samt Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

b) Adobe Analytics

Vår webbplats använder dessutom webbanalystjänsten Adobe Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Adobe förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/). Rättsliga grunder för användningen av Adobe Analytics är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

För utvärderingen sparas cookies (se punkt 2.1 b) på din enhet. Den information som samlas in på detta sätt sparas på servrar, även i USA. Om du förhindrar lagringen av cookies, vill vi informera om att du då eventuellt inte kan använda denna webbplats fullt ut. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra inställningar i din webbläsare. Du kan även förhindra registrering av Adobe Analytics på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Adobe Analytics. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på https://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html.

Vår webbplats använder Adobe Analytics med inställningarna ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” och ”Obfuscate IP-Removed”, genom vilka din IP-adress förkortas med den sista oktetten och ersätts av en generisk IP-adress, alltså en som inte längre är identifierbar. En koppling till en person kan därmed uteslutas.

Tredjepartsleverantörens information: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; privacy@adobe.com; Adobes integritetspolicy: https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html.

c) Lead Forensics

Vår webbplats använder dessutom tjänsten Lead Forensics från Lead Forensics Limited. Tjänsten identifierar företag som besöker vår webbplats med hjälp av en spårningskod och företagets IP-adress. Om din IP-adress inte är kopplad till ett företag, behandlar Lead Forensics inte IP-adressen. Om du besöker vår webbplats från ett företags IP-adress och företaget finns i Lead Forensics Limiteds databas visar Lead Forensics oss uppgifter om företaget och dess besök på vår webbplats. Därmed ser vi bl.a. antal, tidpunkter och varaktighet för besöken, vilka sidor på vår webbplats som besöktes, från vilken plats och via vilken sida besöken kom (t.ex. Google, sociala medier) och allmänt tillgängliga uppgifter om viktiga medarbetare på företaget (inklusive namn, jobbtitel, företagets e-postadress och eventuell LinkedIn-profil). Uppgifterna används dock inte för att identifiera enskilda användare av vår webbplats. De används för att analysera vilka företag som är intresserade av vår webbplats så att vi kan anpassa och optimera webbplatsen efter intresse. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på nedanstående sätt (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Du kan förhindra lagringen av cookies i webbläsarinställningarna. Vi vill informera om att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på vår webbplats. Du kan även förhindra registrering av Lead Forensics på denna webbplats genom att klicka här: Avaktivera Lead Forensics . En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på https://optout.leadforensics.com/.

Tredjepartsleverantörens information: Lead Forensics Limited, 3000 Lakeside Western Road, Portsmouth, PO6 3EN, Storbritannien. Europeiska kommissionen har fastställt att Storbritannien har en adekvat dataskyddsnivå (beslut om adekvat skyddsnivå från den 28.6.2021). Närmare information om dataskydd hos Lead Forensics Limited finns i deras integritetspolicy.

d) SessionCam

Vår webbplats använder även analystjänsten från SessionCam Ltd. (”SessionCam”). Med hjälp av cookies (se punkt 2.1 b) registreras och analyseras dina musrörelser, ditt klickbeteende, skrollning och textinmatning på webbplatsen. Personuppgifter som namn eller bankuppgifter maskeras vid registreringen. IP-adresser pseudonymiseras och knyts inte till den aktuella registreringen. Den information som genereras genom cookien överförs till SessionCams server och sparas där. De uppgifter som samlas in av SessionCam är endast avsedda för vår interna utvärdering. De används för att förbättra vår webbplats användarvänlighet. Rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan förhindra lagringen av cookies i webbläsarinställningarna. Vi vill informera om att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på vår webbplats. Du kan även förhindra registrering av SessionCam på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera SessionCam. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/.

Tredjepartsleverantörens information: SessionCam Ltd., St. Vedast House, St. Vedast Street, Norwich NR1 1BT, England. Närmare information om dataskydd på SessionCam finns i SessionCams integritetspolicy: https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

e) Webbanalys av butiksinnehavare på Spreadshirt

Våra partner kan dessutom själva i sina Spreadshirtbutiker använda webbanalystjänsten Google Analytics (se mer om detta i punkt 2.5 a) i regel för att analysera användningen av butiken och förbättra utbudet i butiken. De bestämmer i så fall över ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Våra partners namn och kontaktuppgifter anges i respektive butiks utgivningsinformation.

2.6 Marknadsföringsåtgärder på Spreadshirt

a) Nyhetsbrev

När du registrerar dig separat för vårt nyhetsbrev via vår webbplats och därmed ger ditt samtycke använder vi din e-postadress för att regelbundet skicka e-postmeddelanden om produktutbud, rabattkampanjer och tävlingar. Vi överför då e-postadressen till programvaruföretaget Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland (”Emarsys”), som genomför den tekniska leveransen på uppdrag av oss.

Vid registreringen för vårt nyhetsbrev använder vi så kallad dubbel anmälan. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen efter din anmälan, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälan, raderas din information automatiskt efter en månad. Om du däremot bekräftar anmälan till nyhetsbrevet, sparar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att nyhetsbrevet skickas (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs). Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrevsmeddelande, via e-post till privacy@spreadshirt.net eller genom ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.

När nyhetsbrev skickas utvärderar vi ditt användarbeteende statistiskt med hjälp av Emarsys för att mäta nyhetsbrevets framgång och optimera utformningen. För utvärderingen innehåller e-postmeddelandena så kallade webbfyrar resp. spårningspixlar. Det handlar om bildfiler med en pixel, som upprättar en förbindelse med vår webbplats och på det sättet möjliggör en loggfilsanalys. Webbfyrarna knyts till de uppgifter som nämns i punkt 2.1 a och ett individuellt ID. De länkar som finns i nyhetsbrevet innehåller också detta ID. På det sättet kan vi till exempel se om och när ett e-postmeddelande öppnats och vilka länkar som öppnats. Uppgifterna sparas i 13 månader på Emarsys servrar och samlas in pseudonymiserat och deras ID sätts heller inte i samband med ytterligare personuppgifter här, så en direkt koppling till en person är utesluten. Du kan när som helst invända mot registreringen av användarbeteendet genom att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande eller informera oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Registreringen är inte möjlig om du har avaktiverat visningen av bilder i dina e-postinställningar. I detta fall visas inte nyhetsbrevet fullständigt och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du väljer att visa bilder manuellt sker den beskrivna registreringen.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

b) Produktrekommendationer

När du är kund på Spreadshirt, alltså beställer något i vår webbutik (se punkt 2.2 a), behandlar vi den e-postadress du anger för att regelbundet via e-post skicka rekommendationer om produkter som skulle kunna vara av intresse för dig på grund av dina senaste beställningar hos oss. Vi använder även ditt namn för att kunna göra e-postmeddelanden personliga. Uppgifterna överförs till programvaruföretaget Emarsys (se punkt 2.6 a), som genomför den tekniska leveransen på uppdrag av oss. Rättsliga grunder är § 7 st. 3 UWG (den tyska lagen om illojal konkurrens) och artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du får dessa produktrekommendationer, eftersom du under beställningsprocessen inte har invänt mot användningen av e-postadressen i detta syfte genom att ta bort den aktuella bocken. Om du sedan inte längre vill få några produktrekommendationer eller några reklammeddelanden, kan du när som helst invända mot detta utan att några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna uppstår. Det räcker att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande, skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 eller – om du har ett användarkonto hos oss – göra den aktuella inställningen i nyhetsbrevsadministrationen (”Kontoinställningar” – ”Prenumerationer på nyhetsbrev”) i kontot.

När produktrekommendationer skickas utvärderar vi ditt användarbeteende statistiskt med hjälp av Emarsys för att mäta framgången och optimera utformningen. Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen. För utvärderingen innehåller e-postmeddelandena så kallade webbfyrar resp. spårningspixlar. Det handlar om bildfiler med en pixel, som upprättar en förbindelse med vår webbplats och på det sättet möjliggör en loggfilsanalys. Webbfyrarna knyts till de uppgifter som nämns i punkt 2.1 a och ett individuellt ID. De länkar som finns i e-postmeddelandet innehåller också detta ID. På det sättet kan vi till exempel se om och när ett e-postmeddelande öppnats och vilka länkar som öppnats. Uppgifterna sparas i 13 månader på Emarsys servrar och samlas in pseudonymiserat och deras ID sätts heller inte i samband med ytterligare personuppgifter här, så en direkt koppling till en person är utesluten. Du kan när som helst invända mot registreringen av användarbeteendet genom att klicka på den avanmälningslänk som finns i varje e-postmeddelande, informera oss via de kontaktuppgifter som anges i punkt 1 eller – om du har ett användarkonto hos oss – ändra nyhetsbrevsinställningarna (”Kontoinställningar” – ”Prenumerationer på nyhetsbrev”) i ditt konto. Registreringen är inte möjlig om du har avaktiverat visningen av bilder i dina e-postinställningar. I detta fall visas inte nyhetsbrevet fullständigt och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du väljer att visa bilder manuellt sker den beskrivna registreringen.

c) Nyhetsbrev och produktrekommendationer från butiksinnehavare på Spreadshirt

Om du registrerar dig separat för en butiksinnehavares nyhetsbrev i en Spreadshirtbutik och därmed ger ditt samtycke, överför vi din e-postadress till butiksinnehavaren så att denna kan skicka e-postmeddelanden till dig om produktutbud, rabattkampanjer och tävlingar.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att nyhetsbrevet skickas (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs). Återkallandet ska göras gentemot butiksinnehavaren. Den aktuella butiksinnehavarens kontaktinformation finns i Spreadshirtsbutikens utgivningsinformation.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.7 Användningsbaserad onlinereklam

Vår webbplats använder olika konverteringsspårnings- och retargetingtekniker, som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer. Vi använder dessa tekniker för att göra vår webbplats intressant för dig. Informationen hjälper oss även att tilltala användare som redan har intresserat sig för våra produkter på våra partnerföretags webbplatser med individuellt anpassad reklam. Vi utgår från att visning av personanpassad, intressebaserad reklam i regel är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har någon sådan personlig koppling. Samtidigt vill vi undvika opassande och påträngande reklam.

Allmän information om reklamrelaterade tekniker från tredjepartsleverantörer och hur du kan avaktivera dem finns bl.a. på följande webbplatser:

a) Användning av Google AdWords konverteringsspårning och Google Adwords remarketing

- Google AdWords konverteringsspårning

Vi använder Google AdWords från Google LLC (”Google”) för att rikta uppmärksamheten på vårt utbud med hjälp av reklammedel (s.k. Google AdWords) på externa webbplatser. Utifrån uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi fastställa hur väl de enskilda marknadsföringsåtgärderna lyckas. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig, utforma vår webbplats attraktivare för dig och uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnaderna.

Dessa reklammedel levereras av Google via en så kallad ”ad server”. För detta använder vi ad server-cookies, genom vilka bestämda parametrar för resultatmätning, som visning av annonser eller klick av användarna, kan mätas. Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons, sparas en cookie på din enhet av Google AdWords. Dessa cookies förlorar som regel sin giltighet efter 30 dagar och ska inte användas för att identifiera dig personligen. Till denna cookie sparas i regel som analysvärden det unika cookie-ID:t, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och avanmälningsinformation (markering att användaren inte längre vill bli kontaktad).

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats (i detta fall vår) och den cookie som sparats på datorn inte har gått ut, kan Google och AdWords-kunden se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Till varje AdWords-kund knyts en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi själva samlar in eller behandlar inga personuppgifter i de nämnda marknadsföringsåtgärderna. Vi tillhandahålls bara statistiska analyser av Google. Med hjälp av dessa analyser kan vi se vilka av de använda marknadsföringsåtgärderna som var särskilt effektiva. Mer detaljerade uppgifter från användningen av reklammedlen får vi inte. I synnerhet kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till Googles server. Vi kan inte påverka omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in genom användningen av detta verktyg av Google och informerar dig därför enligt våra nuvarande kunskaper: Genom integreringen av AdWords konvertering får Google information om att du har öppnat den aktuella delen av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av Googles tjänster kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google resp. inte har loggat in finns det en möjlighet att Google får reda på och sparar din IP-adress.

Vi använder Googles förbättrade konverteringar på vår webbplats för att förbättra analysen av användarnas åtgärder online. För användningen av Google Ads förbättrade konverteringar delas krypterade användaruppgifter (i detta fall användarens e-postadress) med Google. Om en användare har vidtagit en viss åtgärd på vår webbplats, t.ex. gjort ett köp, registreras, krypteras och skickas användaruppgifterna som krypterade uppgifter till Google och används sedan för att förbättra konverteringsmätningen. Google jämför då om de överförda användaruppgifterna stämmer överens med befintliga Google-kunder. Denna information används för att koppla användarna till de aktuella Google-konton där användarna var inloggade när de interagerade med en av våra annonser.

- Google AdWords remarketing

Förutom AdWords konvertering använder vi Google AdWords remarketing. Här handlar det om ett förfarande med vilket vi vill tilltala dig på nytt. Genom denna applikation kan våra annonser visas vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. Detta sker med hjälp av cookies som sparats i din webbläsare, via vilka ditt användarbeteende vid besök på olika webbplatser registreras och utvärderas av Google. På det sättet kan ditt tidigare besök på vår webbplats fastställas av Google. Google sammanför enligt egen utsaga inte de uppgifter som samlas in inom ramen för remarketing med dina personuppgifter som eventuellt sparas av Google. I synnerhet används en pseudonymisering vid remarketing enligt Google.

Du kan förhindra deltagande i detta spårningsförfarande på olika sätt:

 • Genom en inställning i din webbläsarprogramvara. I synnerhet leder en avaktivering av cookies från tredje part till att du inte får några annonser från tredje part.
 • Genom en permanent avaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vill informera om att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
 • Genom att klicka på följande knapp: AvaktiveraAktivera Google AdWords. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats.
 • Genom avaktivering av de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices”, via länken http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om dataskydd på Google finns på http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och på https://services.google.com/sitestats/sv.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org. Google har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/).

b) Användning av Metas anpassade målgrupper, Metas anpassade målgrupper för webbplats och Metas konverteringsspårning

- Metas anpassade målgrupper

Vidare använder vår webbplats remarketingfunktionen ”anpassade målgrupper” från Meta Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Inc. (”Meta”). Därigenom kan användare av webbplatsen få se intressebaserade annonser (”Meta-annonser”) inom ramen för besöket på det sociala nätverket Meta eller andra webbplatser som också använder förfarandet. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till Metas server. Vi kan inte påverka omfattningen och den vidare användningen av de uppgifter som samlas in genom användningen av detta verktyg av Meta och informerar dig därför enligt våra nuvarande kunskaper: Genom integreringen av anpassade målgrupper får Meta information om att du har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av Facebooks tjänster kan Meta koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook resp. inte har loggat in finns det en möjlighet att Meta får reda på och sparar din IP-adress och ytterligare identifikationsuppgifter.

- Anpassade målgrupper för webbplats

På våra sidor använder vi dessutom produkten ”Anpassade målgrupper från din webbplats” från Meta. För detta har vi integrerat remarketingtaggar (s.k. Meta-pixel resp. webbugg) på vår webbplats. Meta-pixeln är ett litet stycke JavaScript-kod, som tillhandahåller en rad funktioner för att skicka programspecifika händelser och användardefinierade data till Meta. Vi använder Meta-pixel för att registrera på vilket sätt besökare använder vår webbplats. Meta-pixeln registrerar och rapporterar till Meta information om användarens webbläsarsession, en hashversion av Facebook-ID och webbadressen som avses. Varje Facebook-användare har därmed ett enhetsoberoende Facebook-ID, som vi kan använda för att känna igen användare över flera enheter på det sociala nätverket Facebook, så att vi kan tilltala våra besökare inom ramen för Meta-annonser på nytt för reklamändamål. Efter 180 dagar raderas användarinformationen tills användaren besöker vår webbplats igen. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk massa vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

- Konverteringsspårning

Vi använder även Meta-pixel på vår webbplats för räckviddsmätning av annonser. Därmed kan vi följa användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en Meta-annons. Meta-pixeln registrerar och rapporterar till Meta information om användarens webbläsarsession, en hashversion av Facebook-ID och webbadressen som avses. Det är samma funktionssätt som Facebooks anpassade målgrupper för webbplats beträffande Meta-pixel, som beskrivits ovan. Med hjälp av hashat Facebook-ID kan vi mäta en annons räckvidd och nytta för att få veta om du faktiskt är intresserad av vår reklam. På det sättet kan vi registrera Meta-annonsers verkan för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål. För oss har de använda uppgifterna ingen koppling till en person.

Vi använder Metas avancerade matchning på vår webbplats för att förbättra analysen av användarnas åtgärder online. För användningen av Metas avancerade matchning delas krypterade användaruppgifter (i detta fall användarens e-postadress) med Meta. Om en användare har vidtagit en viss åtgärd på vår webbplats, t.ex. gjort ett köp, registreras, krypteras och skickas användaruppgifterna som krypterade uppgifter till Meta och används sedan för att förbättra konverteringsmätningen. Meta jämför då om de överförda användaruppgifterna stämmer överens med befintliga Meta-kunder. Denna information används för att koppla användarna till de aktuella Meta-konton där användarna var inloggade när de interagerade med en av våra annonser.

Du kan även förhindra registrering av Meta på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Metas anpassade målgrupper, anpassade målgrupper för webbplats och konverteringsspårning. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Hur man eventuellt kan förhindra en registrering på andra webbplatser förklaras på de aktuella webbplatserna och på följande sida för användare som är inloggade på Facebook: https://www.sv-se.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Rättsliga grunder för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt beskrivningen ovan (utan att lagligheten för behandlingen av uppgifter fram till tidpunkten för återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland, telefon: +0016505434800, fax: + 0016505435325. Mer information om behandling av uppgifter på Meta får du i Facebooks datapolicy: https://www.sv-se.facebook.com/about/privacy.

c) Användning av LinkedIn Conversion Tracking och Retargeting

- LinkedIn Conversion Tracking

Vår webbplats använder ”LinkedIn Conversion Tracking” från LinkedIn Ireland Unlimited Company (”LinkedIn”) för räckviddsmätning av annonser. Det fastställs hur framgångsrika enskilda marknadsföringsåtgärder på LinkedIn är. På detta sätt vill vi utveckla och visa reklam som är av intresse för dig och göra vårt utbud attraktivare. För detta ändamål är LinkedIn Insight Tag integrerad på vår webbplats. Med hjälp av denna JavaScript-kod är det möjligt för LinkedIn att via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats (t.ex. om webbläsarsessionen och den visade webbplatsen) och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik. Därigenom kan vi följa åtgärder som vidtagits efter att man sett en LinkedIn-annons eller efter att man klickat på den.

- LinkedIn Website Retargeting

Vår webbplats använder dessutom ”LinkedIn Website Retargeting”. Genom denna applikation kan våra annonser visas vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig. Detta sker via en cookie som sparats i din webbläsare (se ovan), via vilken ditt användarbeteende registreras och utvärderas. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk storlek vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av LinkedIn på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera LinkedIn Conversion Tracking och Website Retargeting. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIns sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=sv.

d) Användning av Bing Ads Conversion Tracking och Remarketing

- Bing Ads Conversion Tracking

Vår webbplats använder även ”Bing Ads Conversion Tracking” från Microsoft Corporation (”Microsoft”) för räckviddsmätning av annonser. Det fastställs hur framgångsrika våra enskilda marknadsföringsåtgärder på Bing och Yahoo är. På detta sätt vill vi utveckla och visa reklam som är av intresse för dig och göra vårt utbud attraktivare. I detta syfte är UET tag (Universal Event Tracking Tag) från Microsoft integrerad på vår webbplats. Med hjälp av denna JavaScript-kod är det möjligt för Microsoft att via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats (t.ex. om webbläsarsessionen och den visade webbplatsen) och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik (hur många besökare har t.ex. nått en viss målsida). Därigenom kan vi följa åtgärder som vidtagits efter att man sett en annons på Bing eller Yahoo eller efter att man klickat på den.

- Bing Ads Remarketing

Vår webbplats använder dessutom ”Bing Ads Remarketing”. Genom denna applikation kan vi visa våra annonser vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig. Detta sker via en cookie som sparats i din webbläsare (se ovan), via vilken ditt användarbeteende registreras och utvärderas. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk storlek vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Microsoft på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Bing Ads Conversion Tracking och Remarketing. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies. Det går även att avaktivera intressebaserade annonser på https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Microsoft har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/).

e) Användning av Twitter Ads konverteringsspårning

Vår webbplats använder ”Twitter Ads konverteringsspårning” från Twitter, Inc. (”Twitter”) för räckviddsmätning av annonser. Det fastställs hur framgångsrika våra enskilda tweets och marknadsföringsåtgärder på Twitter är. På detta sätt vill vi utveckla och visa reklam som är av intresse för dig och göra vårt utbud attraktivare. För detta ändamål är en konverteringstagg integrerad på vår webbplats. Med hjälp av denna JavaScript-kod är det möjligt för Twitter att via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats (t.ex. om webbläsarsessionen och den visade webbplatsen) och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik (hur många besökare har t.ex. nått en viss målsida). Därigenom kan vi följa åtgärder som vidtagits efter att man sett en tweet eller annons eller efter att man klickat på den.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Twitter på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Twitter Ads konverteringsspårning. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/en/privacy#update. Twitter har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework/).

f) Användning av Webgains Tracking

Dessutom använder vi ett insticksprogram från det internationella affiliatenätverket Webgains, leverantör är ad pepper media GmbH (”Webgains”). Via detta kan vi mäta hur framgångsrika våra annonser är på partnersidor som Webgains förmedlar till oss. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig, utforma vår webbplats attraktivare för dig och uppnå en rättvis beräkning av marknadsföringskostnaderna. För detta ändamål integreras en spårningskod på vår webbplats. Med hjälp av denna kod kan Webgains via cookies samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik, i synnerhet om hur många besökare på en viss partnersida som efter att ha klickat på vår annons har beställt något hos oss.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Webgains på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Webgains Tracking. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: ad pepper media GmbH, FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Tyskland. Webgains integritetspolicy: http://www.webgains.com/public/en/privacy/.

g) Användning av Nextperf Retargeting

Vår webbplats använder dessutom ”Nextperf Retargeting” från Nextperf. Genom den kan vi visa våra annonser vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig. Detta sker via en cookie som sparats av Nextperf i din webbläsare, via vilken ditt användarbeteende registreras och utvärderas pseudonymiserat (t.ex. vilka produkter som klickats på). Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du förhindra registrering av Nextperf på denna webbplats genom att klicka här: AvaktiveraAktivera Nextperf Retargeting. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida registrering vid besök på vår webbplats. Observera då att när samtliga cookies raderas på din enhet så raderas även denna opt-out-cookie. Om du därför i detta fall fortsatt vill invända mot detta, måste du sätta cookien på nytt via knappen ovan. Opt-out-cookien sätts per toppdomän, per webbläsare och per enhet och förhindrar endast registreringen för denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies. Det går även att avaktivera Nextperfs intressebaserade annonser på andra sidor på http://www.nextperf.com/de/privacy/.

Rättsliga grunder för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a och f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Nextperf, 25 rue de Choiseul, 75002 Paris, Frankrike. Nextperfs integritetspolicy: http://www.nextperf.com/de/privacy/.

h) Användning av Reddits konverteringsspårning och retargeting

– Reddits konverteringsspårning

Vår webbplats använder konverteringsspårningen från Reddit Inc. (”Reddit”) för räckviddsmätning av annonser. Det fastställs hur framgångsrika våra enskilda marknadsföringsåtgärder på reddit.com är. På detta sätt vill vi utveckla och visa reklam som är av intresse för dig och göra vårt utbud attraktivare. För detta ändamål är Reddits konverteringsspårning integrerad på vår webbplats. Med hjälp av denna teknik är det möjligt för Reddit att samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt besök och användningen av vår webbplats (t.ex. om webbläsarsessionen och beställda produkter) och på denna grundval tillhandahålla oss aggregerad icke-personrelaterad statistik (hur många besökare har t.ex. nått en viss målsida). Därigenom kan vi följa åtgärder som vidtagits efter att man sett en annons på reddit.com eller efter att man klickat på den.

– Reddits retargeting

Vår webbplats använder dessutom Reddits retargeting. Genom denna applikation kan vi visa våra annonser vid din fortsatta internetanvändning efter ett besök på vår webbplats. På detta sätt vill vi visa reklam som är av intresse för dig. Detta sker via en cookie som sparats i din webbläsare (se ovan), via vilken ditt användarbeteende registreras och utvärderas. Inga personuppgifter om de enskilda webbplatsbesökarna meddelas oss och vi kan endast göra reklam riktat i form av annonser för webbplatsens kundmålgrupper när kundmålgruppen har nått en kritisk storlek vad gäller antalet. Därigenom är det omöjligt för oss att bestämma besökares identitet.

Du kan avaktivera spårningen på olika sätt. Därmed kan du i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Då fungerar vår webbplats eventuellt endast begränsat för dig. Dessutom kan du avaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som är del av självregleringskampanjen ”YourAdChoices” (http://optout.aboutads.info/?c=2#!/) eller t.ex. Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/). Då raderas denna inställning när du raderar dina cookies.

Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen (se punkt 2.1 b). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på ovanstående sätt (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Reddit, Inc., 548 Market St. #16093, San Francisco, California 94104, USA. Reddits integritetspolicy: https://www.awin.com/nordics/privacy

i) Användning av TikToks konverteringsspårning och TikToks återmarknadsföring

På vår webbplats använder vi verktyget ”TikTok-pixel” från leverantörerna TikTok Information Technologies Limited, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland och TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, 6th Floor, London, EC2Y 5EB, Storbritannien. Dessa är gemensamt personuppgiftsansvariga för användare i EES (gemensamt ”TikTok”).

TikTok-pixeln är ett JavaScript-kodavsnitt som samlar in så kallade händelsedata om besökare på vår webbplats som kommer till vår webbplats via annonser från TikTok. TikTok-pixeln registrerar och rapporterar följande till TikTok:

 • Information om webbläsarsessionen (visade annonser och tidsangivelser)
 • IP-adress för geolokalisering
 • Enhets- och webbläsarinformation

– TikToks konverteringsspårning

Vi kan använda de uppgifter som samlas in via TikTok-pixeln för räckviddsmätning av våra annonser på TikTok. Därmed kan vi följa användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en TikTok-annons från oss. Därigenom kan vi mäta en annons räckvidd och nytta för att få veta om du faktiskt är intresserad av reklamen. För oss har de använda uppgifterna ingen koppling till en person.

– TikToks återmarknadsföring

Dessutom kan vi använda TikTok-pixeln för funktionen TikToks anpassade målgrupper. För användare som har besökt vår webbplats efter att ha klickat på en av våra TikTok-annonser kan vi därigenom visa intressebaserade annonser (”TikTok-annonser”) inom ramen för besöket på det sociala nätverket TikTok eller andra webbplatser som också använder förfarandet.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till TikToks server. Vi har inget ytterligare inflytande över den fortsatta behandlingen av uppgifter av TikTok och meddelar därför utifrån våra kunskaper att TikTok genom integreringen av TikTok-pixeln får information om att du har besökt vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av TikToks tjänster kan TikTok koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på TikTok respektive inte har loggat in finns det en möjlighet att TikTok får reda på och sparar din IP-adress och ytterligare identifikationsuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är ditt samtycke enligt artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via länken ”Datainställningar” i sidfoten på vår webbplats (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Mer information om behandling av uppgifter på TikTok och information om att utöva dina rättigheter gentemot TikTok finns i TikToks integritetspolicy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=sv.

j) AWIN-partnerprogram

Vår webbplats använder spårningen från affiliatenätverket AWIN AG (”AWIN”). Med den vill vi fastställa vilka Spreadshirtkunder (punkt 2.2) och/eller nya butiksinnehavare på Spreadshirt (punkt 2.3) som förmedlats till oss av medlemmar i AWIN-nätverket. Därigenom kan vi även optimera förmedlingen.

För detta ändamål placeras en cookie (se punkt 2.1 b) på din dator när du kommer till vår webbplats via en länk med AWIN-spårningsfunktion. Detta gör det möjligt för AWIN att koppla ditt köp som kund respektive registrering som ny partner eller butiksinnehavare hos oss till en AWIN-medlem, som sedan får ersättning.

Följande (person-) uppgifter samlas in: Visade annonser, webbläsartyp, klickade annonser, enhetsinformation, version av operativsystemet, hänvisande webbadress, tidpunkt då reklamen klickades på, tidpunkt då reklamen visades, kontaktpunkt för reklammedel, användningsuppgifter, användaragent, transaktioner, information om beställningar, potentiella kunder, information om nyhetsbrev, hänvisningens framgång.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via länken ”Datainställningar” i sidfoten på vår webbplats (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlin, Tyskland. AWIN:s sekretesspolicy: https://www.awin.com/se/privacy

k) Criteo

Vi använder en retargetingteknik från Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (”Criteo”). Denna gör det möjligt att vända sig riktat till internetanvändare som redan har intresserat sig för vår webbplats och produkterna där med reklam inom Criteos reklamnätverk. Visningen av reklammedel sker på grundval av en cookie- eller Javascript-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet.

Följande (person-) uppgifter samlas in: Webbläsarinformation, klickväg, datum och tid för besöket, enhetsinformation, visade filer, information om plats, IP-adress, mobilannonserings-id:n, antal sidvisningar, visade produkter, sökord, tekniska id:n, användningsuppgifter, antal utlagda annonser, hänvisande webbadress, besök på produktkategorisidor, önskelista, kundvagn, beställningar, produktinformation (produkt-id:n, beteckning, pris), hashad e-post, Criteos klick-id.

Lagringsperioden fastställs av Criteo: 1 år.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via länken ”Datainställningar” i sidfoten på vår webbplats (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Mer information om behandling av uppgifter på Criteo och information om att utöva dina rättigheter gentemot Criteo finns i Criteos integritetspolicy: https://www.criteo.com/privacy/.

l) Snapchats konverteringsspårning och remarketing

På vår webbplats använder vi verktyget ”Snap-pixel” från leverantören Snap, Inc. (”Snap”). Snap driver det sociala nätverket ”Snapchat”.

Snap-pixeln är ett JavaScript-kodavsnitt som samlar in så kallade händelsedata om besökare på vår webbplats som kommer till vår webbplats via annonser från Snap.

Följande (person-) uppgifter samlas in: Konverteringar, klickade annonser, IP-adress, användningsuppgifter, hänvisande webbadress, användaragent, pixel-id, webbplatsbesök, kundvagn, beställningar, produktinformation (produkt-id, beteckning, pris), hashad e-postadress, klick-id.

– Snaps konverteringsspårning: Vi kan använda de uppgifter som samlas in via Snap-pixeln för räckviddsmätning av våra annonser på Snapchat. Därmed kan vi följa användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en Snap-annons från oss.

– Snaps remarketing: Dessutom kan vi använda Snap-pixeln för återmarknadsföring. För användare som har besökt vår webbplats efter att ha klickat på en av våra Snap-annonser kan vi därigenom visa intressebaserade annonser inom ramen för besöket på det sociala nätverket Snapchat eller andra webbplatser som också använder förfarandet.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse till Snaps server. Vi har inget ytterligare inflytande över den fortsatta behandlingen av uppgifter av Snap och meddelar därför utifrån våra kunskaper att Snap genom integreringen av Snap-pixeln får information om att du har besökt vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad för en av Snaps tjänster kan Snap koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Snap respektive inte har loggat in finns det en möjlighet att Snap får reda på och sparar din IP-adress och ytterligare identifikationsuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via länken ”Datainställningar” i sidfoten på vår webbplats (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs).

Tredjepartsleverantörens information: Mer information om behandling av uppgifter på Snap och information om att utöva dina rättigheter gentemot Snap finns i Snaps sekretessvillkor: https://values.snap.com/sv-SE/privacy/privacy-policy.

m) Användning av applikationer av butiksinnehavare på Spreadshirt

(1) Meta-pixel

Våra partner kan dessutom själva i sina Spreadshirtbutiker använda en Meta-pixel (se mer om detta i punkt 2.7 b) som regel för att efter besök i butiken kunna visa dig reklam på Facebook och Instagram som intresserar dig eller för att mäta räckvidden för annonser och därigenom göra produkter attraktivare.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är ditt samtycke enligt artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs) genom att klicka på ”Spårning” i sidfoten i aktuell Spreadshop och på knappen ”Återställ spårning” i det popup-fönster som öppnas. Genom detta val återkallas endast samtycke till behandling av uppgifter i aktuell Spreadshop, per webbläsare och per enhet.

Partnerna bestämmer över ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och om de integrerar de nämnda verktygen i sin Spreadshirtbutik. Våra partners namn och kontaktuppgifter anges i respektive butiks utgivningsinformation.

(2) TikToks konverteringsspårning och TikToks återmarknadsföring

Dessutom kan våra partner själva i sina Spreadshirtbutiker använda verktyget ”TikTok-pixel” (se mer om detta i punkt 2.7 i)) som regel för att efter besök i butiken kunna visa dig reklam på TikTok som intresserar dig eller för att mäta räckvidden för annonser och därigenom göra produkter attraktivare.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter vid användning av ovannämnda funktioner är ditt samtycke enligt artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs) genom att klicka på ”Spårning” i sidfoten i den aktuella butiken och på knappen ”Återställ spårning” i det popup-fönster som öppnas. Genom detta val återkallas endast samtycke till behandling av uppgifter i den aktuella Spreadshirtbutiken, per webbläsare och per enhet.

Partnerna bestämmer över ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och om de integrerar de nämnda verktygen i sin Spreadshirtbutik. Våra partners namn och kontaktuppgifter anges i respektive butiks utgivningsinformation.

2.8 Behandling av personuppgifter vid användning av vår mobilapp för partner

Om du är en av våra partner tillhandahåller vi dig förutom vår webbplats även en mobilapp (nedan kallad ”SpreadApp”), som du kan använda för att när som helst få en överblick över din partnerstatistik (tillgodohavande, försäljning och bästsäljare).

a) Behandling av personuppgifter vid användning av vår SpreadApp

- Inloggning

För att ansluta din mobila enhet via SpreadApp till ditt användarkonto på Spreadshirt måste du antingen skanna den visade QR-koden med din kamera eller ange ditt användarnamn på Spreadshirt eller din e-postadress och ditt lösenord i fälten för detta. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 första meningen b i den allmänna dataskyddsförordningen.

- Appbehörigheter och aviseringar

Om du tillåter detta på din mobila enhet har SpreadApp behörighet att få åtkomst till din kamera. Det gör det möjligt för dig att ansluta din mobila enhet till ditt användarkonto genom att skanna en QR-kod. Om du tillåter detta på din mobila enhet får du dessutom aviseringar från SpreadApp (t.ex. om ny försäljning). Du kan alltid administrera ovannämnda åtkomst på din mobila enhet via systeminställningarna. SpreadApp kan även användas utan funktionerna. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen.

- Visning av information från användarkontot på Spreadshirt

SpreadApp använder följande information från ditt användarkonto: Ditt användarnamn, numret på användarkontot, ditt tillgodohavande, en översikt över din försäljning och dina bäst säljande produkter och motiv. Detta krävs för genomförandet av det kompletterade partneravtalet. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen b i den allmänna dataskyddsförordningen.

- Loggfiler

Vid användningen av SpreadApp behandlar vi dessutom nedanstående personuppgifter. Dessa är tekniskt nödvändiga för att du ska kunna använda funktionerna i appen bekvämt och för att garantera stabilitet och säkerhet (rättsliga grunder är artikel 6.1 första meningen b och f i den allmänna dataskyddsförordningen):

 • IP-adress,
 • datum och tid för förfrågan,
 • innehållet i begäran (konkret sida),
 • sida som begäran kom ifrån,
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • aktuell datamängd som överförts,
 • webbläsare,
 • webbläsarens språk och version,
 • operativsystem och dess gränssnitt,
 • enhetens beteckning,
 • din mobila enhets typ och namn,
 • skärmstorlek och -upplösning,
 • land och ort,
 • appens version,
 • numret på ditt användarkonto på Spreadshirt.

b) Behandling av uppgifter för appanalys

Förutom behandlingen av ovannämnda uppgifter används en teknik som är jämförbar med cookies vid din användning av SpreadApp. Med hjälp av JavaScript-kod skickas räkneimpulser till räkneservern från de tjänsteleverantörer som anges nedan. Denna information möjliggör en analys av din användning av vår SpreadApp. Du kan förhindra registrering av denna användningsinformation genom att avaktivera knappen ”Jag är med” vid installationen av SpreadApp eller senare avaktivera knappen ”Appanalys” under ”Inställningar” i SpreadApp.

- Google Analytics

SpreadApp använder Google Analytics, en analystjänst från Google Ireland Ltd. (”Google”). Den information som genereras genom JavaScript-koden om användningen överförs i regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där i 26 månader. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen i SpreadApp förkortas först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av oss kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av SpreadApp, för att sammanställa rapporter om appaktiviteter och för att skapa fler tjänster kopplade till appanvändning gentemot oss. Den IP-adress som översänts inom ramen för Google Analytics från din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter av Google. SpreadApp använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Därigenom vidarebehandlas IP-adresser förkortade, så att en koppling till en person kan uteslutas. Om de uppgifter som samlas in om dig har en koppling till person, utesluts de alltså direkt och personuppgifterna raderas därmed omgående. Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av SpreadApp och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google LLC förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Rättslig grund för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: + 353 (1) 436 1001 Se även användarvillkoren (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/) och översikten över dataskydd (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv) för Google Analytics samt Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

- Adobe Analytics

Vår SpreadApp använder dessutom analystjänsten Adobe Analytics för att kunna analysera användningen av SpreadApp och regelbundet förbättra den. Via statistiken kan vi förbättra vårt utbud och göra det intressantare för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Adobe förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Rättslig grund för användningen av Adobe Analytics är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen. SpreadApp använder Adobe Analytics med inställningarna ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” och ”Obfuscate IP-Removed”, genom vilka din IP-adress förkortas med den sista oktetten och ersätts av en generisk IP-adress, alltså en som inte längre är identifierbar. En koppling till en person kan därmed uteslutas. Användningsinformationen sparas i 25 månader.

Tredjepartsleverantörens information: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; privacy@adobe.com; Adobes integritetspolicy: https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html.

- Sentry

SpreadApp använder dessutom tjänsten ”Sentry” från leverantören Functional Software, Inc. Tjänsten identifierar och dokumenterar fel och prestandaproblem som eventuellt uppkommer när du använder SpreadApp. Vi använder tjänsten för att förbättra den tekniska stabiliteten för SpreadApp genom övervakning av systemets stabilitet och identifiering av kodfel. Uppgifterna, t.ex. om enheten eller tidpunkten för felet, samlas in anonymt, används utan koppling till person och sparas i 90 dagar. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Tredjepartsleverantörens information: Functional Software, Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Functional Software, Inc. har förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Närmare information om dataskydd hos denna tredjepartsleverantör finns i integritetspolicyn för Functional Software, Inc.: https://sentry.io/privacy/.

2.9 Deltagande i enkäter

När du deltar i en enkät som Spreadshirt erbjuder använder vi den information som du lämnar för marknadsundersökningsändamål och för vidareutveckling av vårt utbud. Inom ramen för enkäten informerar vi dig separat om de uppgifter som du ska ange och omfattningen av vår användning.

För det tekniska genomförandet av enkäter kan vi även anlita vår tjänsteleverantör Momentive Europe UC (”SurveyMonkey”). Då kan uppgifter även överföras till USA (se punkt 3).

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 första meningen a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (utan att lagligheten för den behandling som skett fram till återkallandet därigenom berörs). Du kan återkalla ditt samtycke via e-post till privacy@spreadshirt.net eller genom ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.

Information om tredjepartsleverantören: Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland. SurveyMonkeys sekretessmeddelande: https://sv.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

3. Vilka rättigheter har jag?

Gentemot oss – och gentemot våra partner, om de är ansvariga, se punkterna 2.5 d, 2.6 c och 2.7 h – har du följande rättigheter beträffande de personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till tillgång,
 • Rätt till en kopia,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till komplettering,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt till invändningar mot behandling,
 • Rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva dessa rättigheter gentemot oss genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som nämns i punkt 1.

Du har dessutom rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandlingen av dina personuppgifter av oss – eller av våra partner, se ovan. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd för Spreadshirt är:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Devrientstraße 5, 01067 Dresden.

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina uppgifter (enligt artikel 6.1 första meningen a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen), kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Lagligheten för den behandling som skett på grund av samtycket fram till återkallandet berörs inte.

Om vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen (artikel 6.1 första meningen f i den allmänna dataskyddsförordningen), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte krävs för att uppfylla avtalet med dig, vilket angetts av oss vid beskrivningen av de enskilda funktionerna. Vid utövandet av en sådan invändning ber vi dig redogöra för skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som genomfört av oss. Om din invändning är berättigad granskar vi omständigheterna och justerar resp. anpassar antingen behandlingen av uppgifter eller visar dig våra tvingande berättigade skäl, som är grundval för vår fortsatta behandling.

Naturligtvis kan du dock när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- eller webbanalysändamål utan att ange skäl.

Som beskrivs i de aktuella avsnitten använder vi oss delvis av externa tjänsteleverantörer för behandlingen av dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut av oss och fått uppdraget, är bundna av våra direktiv och kontrolleras regelbundet.

De personuppgifter som vi behandlar raderas eller blockeras i allmänhet så snart syftet med lagringen inte gäller längre. En lagring kan dessutom ske när detta föreskrivs av de europeiska eller nationella lagstiftarna i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra bestämmelser som vi som ansvariga måste följa. Ett blockerande eller en radering av uppgifter sker även när en lagringstid som föreskrivs av de nämnda normerna går ut, såvida inte ytterligare lagring av uppgifterna är nödvändiga för ingående eller uppfyllande av ett avtal.

Vid tävlingar och andra kampanjer kan ytterligare behandling tillkomma. I så fall informeras du om det av oss vid den aktuella kampanjen.

Tack för att du har läst igenom hela denna policy!

Var din fråga inte med?

Kontakta oss