Wskazówki dotyczące praw autorskich

Udostępniane przez Ciebie motywy nie mogą naruszać istniejących praw osób trzecich ani przepisów prawa. Dotyczy to prawa autorskiego, prawa dóbr osobistych i prawa znaków towarowych. Niedozwolone jest również korzystanie z motywów, logo i tekstów o charakterze ekstremistycznym lub zniesławiającym, a także naruszających prawo konstytucyjne.

Aby móc użyć motywu (fotografii, logo, tekstu itp.) w Spreadshirt, musisz posiadać prawa do tego motywu, o ile takie prawa istnieją. Przed użyciem motywu zasięgnij informacji na temat jego statusu prawnego lub zwróć się do właściciela praw o przyznanie Ci ograniczonego prawa użytkowania.

Informacje na temat zarejestrowanych znaków towarowych oraz zakresu ich ochrony znajdziesz na następujących stronach internetowych:

Jeżeli logotyp lub logo należy do klasy 25 (odzież i obuwie) według klasyfikacji nicejskiej, możesz założyć, że zastosowanie go na odzieży byłoby niezgodne z prawem, dlatego też nie możemy zaakceptować takiego motywu. Na platformie TMview możesz sprawdzić, czy Twój motyw jest zarejestrowanym znakiem towarowym i do jakiej należy klasy według klasyfikacji nicejskiej.

Przykłady zabronionych motywów

W tym artykule znajdziesz przykłady motywów, których nie możesz wykorzystać w podanej ani zbliżonej formie.

Prawa autorskie, znaki towarowe i ich parodie

Oto kilka znanych i chronionych prawem autorskim logo. Bez zgody właściciela znaku towarowego nie można ich drukować.

Konstytucja i symbole Republiki Federalnej Niemiec

Nie możemy i nie chcemy drukować motywów, które naruszają konstytucję lub nawet same podstawowe prawa obywatelskie.

Prawo dóbr osobistych i zniesławienie

Zdjęcia znanych osób nie mogą być wykorzystywane w sposób nieuzasadniony do celów reklamowych czy handlowych, chyba że wyrażą one na to zgodę. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, nie drukujemy takich motywów.

Co dzieje się z motywami naruszającymi przepisy prawne?

Zarówno nasi klienci, jak i partnerzy powinni być świadomi, że niedozwolone użycie chronionych prawnie materiałów może wiązać się z wysokimi kosztami. Dotyczy to również obrazów i tekstów, które naruszają czyjeś dobre imię lub konstytucję. W przypadku naruszenia prawa Spreadshirt odeśle posiadacza prawa z wszelkimi jego roszczeniami do osoby, która to prawo naruszyła, ewentualnie będzie dochodzić od niej odszkodowania za szkody własne.

Spreadshirt dokłada wszelkich starań, aby najszybciej to możliwe wykrywać wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem i je powstrzymywać. Jeżeli podczas naszych kontroli natkniemy się na podejrzane treści, usuniemy je (w uzasadnionych przypadkach w trybie natychmiastowym).

Chcesz poinformować nas o podejrzanym motywie lub obraźliwym tekście? Wyślij do nas e-mail (w języku angielskim) na adres: . Oczywiście Twoje dane osobowe będą traktowane przez nas w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami