Vektori- ja pikseligrafiikat - johdanto

Voit toteuttaa Spreadshirtillä painettavat printtisi kahdella täysin erilaisella tavalla: joko pikseli- tai vektorigrafiikkana. Täällä näytämme, miten voit hyödyntää erilaisia grafiikkasysteemejä omissa printeissäsi.

Kaikki alkaa pisteestä: Pikseligrafiikat

Pikseligrafiikoita on nykyään jokaisessa älypuhelimessa, digitaalikamerassa ja tietokoneessa. Kutakuinkin jokainen digitaalinen valokuva on pikselikuva. Pikseligrafiikassa valokuvan kuvatiedot tallennetaan yksittäisinä väripisteinä eli pikseleinä. Mitä pienemmät ja yksityiskohtaisemmat yksittäiset pikselit, sitä terävämpi valokuva. Jos yksittäiset pikselit ovat liian isoja ja siten resoluutio liian alhainen, kuva näyttää pikselöidyltä.

Jos resoluutio on liian alhainen, pikselit näkyvät selvästi.

Siitä johtuen korkearesoluutioiset valokuvat ovat tiedostokooltaan suuria, koska ne koostuvat miljoonista yksittäisistä kuvapisteistä. Pikseligrafiikoiden keskeinen etu onkin, että niitä voi muokata nopeasti, yksinkertaisesti ja ilman sen suurempaa taustatietoa millä tahansa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Tavallisimmat kuvanmuokkausohjelmat ovat Adobe Photoshop (kaupallinen) ja Gimp (avoin lähdekoodi).

Ryhdy pikseliekspertiksi

Pikseligrafiikaksi sopivat hyvin: valokuvat tai paljon yksityiskohtia sisältävät kuvat sekä piirrokset ja muut printtikuvat, joissa on väriliukumia.
Painatusmenetelmät: digitaalipainatus, lasersiirtokuva, sublimaatio
Rakenne: jokainen grafiikka koostuu yksittäisistä kuvapisteistä (pikseleistä).
Tallentaminen/tiedostokoko: jokaisella kuvapisteellä on omat yksilölliset väritietonsa. Esimerkki: punaisen ympyrän 1000 pikselistä tallennetaan jokaisen yksittäisen pikselin sijainti ja väriarvo.
Resoluutio: Printin resoluutio ilmaistaan yleensä dpi-arvona (dots per inch). 200 dpi:tä tarkoittaa, että tuumalle (= 2,54 cm) mahtuu 200 kuvapistettä.
Laadun heikkeneminen: Mitä pienempi printin resoluutio (mitä vähemmän kuvapisteitä tuumaa kohti), sitä todennäköisemmin yksittäiset pikselit erottuvat paljain silmin. Siinä tapauksessa printin suurentaminen on mahdollista vain laadun heikkenemisen kustannuksella. Myös liian pieniksi luotujen korkearesoluutioisten kuvien laatu heikkenee suurennettaessa.

Optimoi nyt pikseligrafiikkasi. Näissä usein kysytyissä kysymyksissä näytämme miten se tehdään.

Yksi viiva kertoo enemmän kuin tuhat pikseliä: Vektorigrafiikat

Toisin kuin kaikkialla käytetyt pikseligrafiikat kattavat vektorigrafiikat pienen mutta hienon raon. Sillä vektorigrafiikoissa printtiä ei kuvata pikselimuodossa, vaan geometrisilla kuvioilla, jotka voidaan tallentaa matemaattisina kaavoina. Siitä johtuen vektorigrafiikoita voidaan skaalata vapaasti suuremmiksi ilman, että niiden laatu ja terävyys kärsisi. Kuvatiedot lasketaan (hahmonnetaan) vain jokaista kokoa varten erikseen.

Koska vektorigrafiikat sisältävät vain geometrisia kuvioita, ne ovat hyvin pieniä pikseligrafiikkoihin verrattuna. Niiden muokkaaminen on kuitenkin huomattavasti vaativampaa ja edellyttää erityisiä grafiikkaohjelmia. Tunnetuimmat ohjelmat ovat Adobe Illustrator (kaupallinen) ja Inkscape (avoin lähdekoodi). Kuten esimerkeistämme käy ilmi, saattaa printin luominen vektorigrafiikkana hyvinkin kannattaa.

Ryhdy vektoriekspertiksi

Vektorigrafiikaksi sopivat hyvin: yksinkertaisemmat printit ja geometriset kuviot kuten fontit, logot ja sarjakuvatyyli, joissa käytetään enintään 3 väriä.
Painatusmenetelmät: flex- ja flokkipainatus, Digitaalinen suoratulostus, Sublimaatio
Rakenne: Kuvasisällöt koostuvat geometrisista kuvioista, jotka lasketaan (hahmonnetaan) matemaattisesti.
Tallentaminen/tiedostokoko: Vain ne tiedot tallennetaan, jotka ovat tarpeen kuvakohteen matemaattiseen määritykseen. Punaisen ympyrän kohdalla siis vain sen keskikohdan sijainti, säteen pituus ja täyteväri.
Skaalaaminen: Vektorigrafiikkaa ei oikeastaan suurenneta, vaan se skaalataan halutun kokoiseksi. Kuvasisältö lasketaan siis matemaattisesti uudelleen.
Laadun heikkeneminen: Ei. Vektorigrafiikkaa on periaatteessa mahdollista skaalata loputtomasti ilman laadun heikkenemistä.

Optimoi nyt vektorigrafiikkasi. Näissä usein kysytyissä kysymyksissä näytämme, miten se tehdään.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteys meihin